Elvish Yadav

Youtuber and Social Media Influencer

Tannu Sharma

Bajrang Dal

Ramji Tiwari

Antar Rashtriya Hindu Parishad and Bajrang Dal

Nitesh Narayanrao Rane

Bharatiya Janata Party and Swabhiman Sanghatana (NGO)

Shambhav Sharma

Youtuber, Social Media Influencer

Raj Kumar alias Bittu Bajrangi

Goraksha Bajrang Force and Bajrang Dal