Amit Malviya

Bhartiya Janata Party

Swami Avdheshananda Giri

Hindu Dharma Acharya Sabha

Puneeth Karehalli

Cow Vigilante

Preet Singh

Save India Foundation (SIF)

Aman Chopra

Network18

Radha Semwal Dhoni

Hindu-extremist Leader